+ 386 (0)8 200 20 00 info@ambienthotel.si 

POVPRAŠEVANJE

Splošni rezervacijski pogoji

Rezervacija in potrditev

Rezervacija narejena s strani gosta prične zavezovati  tako gosta, da bo hotelske storitve uporabljal po hotelskih pravilih kot hotel, da bo izvrševal svoje dolžnosti do gosta takoj, ko je rezervacija potrjena s strani hotela. Ta dogovor se lahko izvrši ustno ali pisno. V primeru, da rezervacija poteka preko telefona, se pogovor šteje isto kot pisna rezervacija. Rezervacija mora vsebovati storitve, ki so vključene v ponudbo, cene storitev, način plačila ter odpovedne pogoje.

 

Prihod in odhod

Če ni bilo vnaprej dogovorjeno drugače, lahko gost prevzame sobo od 14.00 dalje na dan prihoda.

Odhod mora biti opravljen do 11.00 ure zjutraj oz. po dogovoru. Gost mora ob prihodu predložiti identifikacijski dokument.

 

Pozni prihod

Rezervacija sobe se drži do 22.00 ure na dan prihoda, razen, če ni bilo vnaprej drugače dogovorjeno.

 

Odpoved rezervacije in  »no – show«

Dogovor o rezervaciji zavezuje obe stranki. Če ena od strank prekrši dogovor, odgovarja z denarno kompenzacijo.

 

Če ima hotel ob potrditvi rezervacije kakršnekoli stroške in se rezervacija odpove, mora stranka te stroške poravnati  v celoti.

 

Če gost ne odpove rezervacije do enega dneva rezervacije ali sploh ne odpove (no-show) ima hotel pravico zaračunati celoten znesek ene nočitve.

 

Če gost prepozno odpove rezervacijo in iz tega razloga sobe ni bilo mogoče oddati drugi stranki, se gostu zaračuna celoten znesek ene nočitve.


S spoštovanjem,

Vodstvo hotela